Liečba osteoartrózy

Glukózamínosulfát v liečbe osteoartrózy 

Rovenský J, Stančíková M 

Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany 

Osteoartróza (OA) označuje klinický syndróm bolesti kĺbov sprevádzané rôznym stupňom funkčného obmedzenia a zníženie kvality života. Je najčastejšou formou kĺbového ochorenia, a jednou z hlavných príčin bolesti, Pokračovať v čítaní

Glukozamínsulfát

Glukozamínsulfát ako súčasť konzervatívnej liečby osteoartrózy

Doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD. 

(I. interná klinika LF UK v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava)

pohyblivosť, sebestačnosť a celkovú kvalitu života pacienta. Následky osteoartrózy pre jednotlivca sú aspoň také závažné ako socioekonomický dopad Pokračovať v čítaní

Príbeh chrupavky

Prečo je potrebné sa o svoje kĺby starať

Vaše kĺby potrebujú výživu. Glukozamín je základná stavebná jednotka pre stavbu chrupavky. Glukozamín stimuluje chondrocyty, ktoré produkujú proteoglykány a kolagén, a tým posilňuje fyziologickú funkciu chrupavky.
Viac o funkciách a štruktúre chrupavky, Pokračovať v čítaní