Odborné publikácie

Publikácie

Dôležitosť Glukozanímu bola skúmaná v mnohých lekárskych a výskumných štúdiách popredných výskumníkov,  ktorí sa témou osteoartrózy a  bolestivosti kĺbov už roky zaoberajú.

  1. RICHY, F., et al. Structural and symptomatic efficacy of glucosamine and chondroitin in knee osteoarthritis: A comprehensive meta-analysis. Arch Intern Med. 2003, roč. 163, čís. 13, s. 1514–1522. Dostupné online. ISSN 0003-9926.
  2. REGINSTER, J. Y., et al. Longterm progression of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression: A randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2001, roč. 357, čís. 9252, s. 251–256. Dostupné online. ISSN 0140-6736.
  3. PAVELKA, K., et al. Glucosamine sulfate use and delay of progression of knee osteoarthritis: A 3-year, randomized, placebo-controlled, double-blind study. Arch Intern Med. 2002, roč. 162, čís. 18, s. 2113–2123. Dostupné online. ISSN 0003-9926.
  4. JORDAN, K. M., et al. EULAR Recommendations 2003: An evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003, roč. 62, čís. 12, s. 1145–1455. Dostupné online. ISSN 0003-4967.

Pokračovať v čítaní